Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak prakticky na ESG reporting? Kvalitním sběrem dat i zapojením managementu

Správně nastavený ESG reporting dává společnosti konkurenční výhodu, kterou může využít pro strategická obchodní rozhodnutí. Pro to, aby byl reporting dostatečně kvalitní, jsou klíčová data podle vznikající legislativy EU pro ESG, která jsou zásadní i pro obchodní partnery a investory. Praktické dopady reportingu na firemní praxi představili experti z Frank Bold, Deloitte i Univerzity Karlovy na konferenci Bold Future.

Časový rámec pro plnění povinného zveřejňování nefinančních informací dává firmám Směrnice o reportingu a udržitelnosti (CSRD). „Směrnice dopadne na velké firmy, pojišťovny a banky v jejich úvěrové činnosti. Jejím úkolem je integrovat požadavky na data, která potřebují investoři, zohlednit taxonomii udržitelných aktivit a vytvořit robustní systém pro reporting dat o udržitelnosti,” přiblížil odborník z Frank Bold Filip Gregor, člen Sustainability Board EFRAG, který EU standardy vytváří.

Filip Gregor představil i přehled nejdůležitějších bodů a povinných indikátorů EU standardů pro reporting, které EFRAG finalizuje a v polovině listopadu je předá Evropské komisi. Jde o klíčová ESG data, na která by se měly firmy zaměřit. 

Udržitelné řízení firem, k čemuž ESG reporting míří, tkví podle Raúla Garcíi Rodrigueze, sustainability leadera pro Česko a Slovensko ve společnosti Deloitte, především v nakládání se zdroji. „Nikdo nechce spotřebovávat více zdrojů, než potřebuje - více vody, energií nebo najet více kilometrů. Udržitelnost je především o nakládání se zdroji. Čím efektivněji je využíváte a reportujete o nich, tím lepší bude mít firma reputaci, rating a financování,” řekl.

Pokud chce společnost urychlit svůj postup v cestě za udržitelností, existují faktory, které jí s tím pomůžou. Firma podle Rodriguéze bude postupovat rychleji, pokud je do transformace jejího řízení zapojen někdo z vrcholného managementu, společnost má již závazky nebo dokonce cíle v oblasti udržitelnosti a současně má firma velmi silný důvod, proč se k přechodu k udržitelnosti rozhodla. 

ESG reporting zvýší transparentnost a odhalí příležitosti pro snížení nákladů

Konkrétním příkladem společnosti, která si od odborníků z Frank Bold Advisory nechala zpracovat ESG reporting i ESG strategii, podle níž se bude řídit, je developerská společnost Urbanity. „Reportovaná data zvyšují transparentnost naší činnosti a mnohem zodpovědněji reflektují přínosy jednotlivých udržitelných řešení, která našim dlouhodobým partnerům dodáváme. Ti jsou pak schopni snadněji dosahovat svých ESG cílů. Například jednomu z našich klientů jsme pomohli dosáhnout snížení nákladů na teplo a s tím spojenou emisi uhlíkových plynů téměř o 80 %,” vysvětlil už dříve CEO společnosti Roland Hofman

Dalším praktickým příkladem využití udržitelného řízení bylo mapování uhlíkové stopy pro českou pobočku velké nadnárodní výrobní firmy, jejíž dodavatelský řetězec zahrnuje společnosti z ČR, Turecka, Číny nebo jihovýchodní Asie. Experti z Frank Bold Advisory pro společnost zajistili kompletní zmapování uhlíkové stopy pro emise Scope 1, 2 i 3. Nejvýznamnější položkou emisí se ukázala být kategorie dalších nepřímých emisí (Scope 3). V rámci této kategorie pak měla nejvyšší podíl výroba spotřebované oceli (75 %).

Zjištěné informace společnosti pomohly odhalit a využít hlavní příležitosti pro snižování emisí a nákladů. Jde zejména o zkrácení dodavatelského řetězce a výrobu z recyklovaných a nízkouhlíkových materiálů. Díky tomu může zavádět změny a nové procesy, které jí umožní být krok před zbytkem trhu. 

Banky: potřebujeme nástroje pro lepší sběr informací

Zásadním benefitem udržitelného řízení firem je mimo jiné také snazší přístup k levnějším úvěrům. Banky totiž už nyní upřednostňují zelené investice, protože musí stejně jako investoři od ledna 2023 shromažďovat data o uhlíkové stopě svých investic. „Tím nejdůležitějším v poskytování tohoto zvýhodněného financování je transparentnost. S tím nám velmi pomáhá taxonomie udržitelných aktivit, která vnáší do dosavadního chaosu řád,” řekl Petr Fiala, ředitel divize Trade Finance & Factoring

Zjednodušit celý proces získávání nutných informací a zvýšit transparentnost může také vzorový dotazník České bankovní asociace, který už banky společně představily. V nejbližších měsících budou pokračovat s jeho zaváděním společně s jednotnou bankovní databází ESG projektů. 

Účastníci panelové diskuze, které se budeme blíže věnovat v samostatném článku, se shodli na nutnosti implementovat nová pravidla plynoucí z evropských směrnic a zároveň zvyšovat povědomí o udržitelnosti a zeleném financování napříč jejich bankovníi domy a pobočkami. Všechny banky, které byly zastoupeny v panelu, jsou připraveny podpořit zelené projekty doložené odpovídajícími daty formou výhodnějšího financování. 

Chcete vědět víc?

>>> Kupte si za výhodnou cenu přístup k videozáznamu z konference

< zpět na aktuality

Heading

Heading

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.