Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČ 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno

telefon: +420 545 213 975, e-mail: info@fbadvokati.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1) Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Klienti
  Účel zpracování osobních údajů: Poskytování služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům; Vedení dokumentace o zakázce pro klienta; Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy; Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv
  Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je plnění smlouvy, právních povinností nebo oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí služeb. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
 2. Potenciální klienti
  Účel zpracování osobních údajů: Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání.
  Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.
 3. Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
  Účel zpracování osobních údajů: Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nebo oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
 4. Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení
  Účel zpracování osobních údajů: Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv.
  Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je souhlas. Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

2) Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

3) Cookies

Naše internetové stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

4) Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5) Vaše práva jako subjektu údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. června 2022.

zpět na úvodní stránku